Onze opleidingen

Total Safety First biedt diverse in company opleidingen aan binnen het domein bedrijfshulpverlening (BHV). Een BHV opleiding is erop gericht om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken. Bedrijfshulpverleners kunnen ervoor zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, tot het moment professionele hulpverlening beschikbaar is. Een bedrijfs hulpverlening opleiding bestaat uit drie onderdelen: Brandbestrijding, Eerste hulp en ontruiming. De cursus bestaat uit een theorie maar ook een praktijk oefening. Elke cursus wordt afgerond met een officieel examen. Vaak hebben grotere bedrijven een eigen BHV organisatie waarbij meerdere werknemers zijn opgeleid als BHV’er. Iedere BHV’er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren. ?Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

Total Safety maakt gebruik van cursus materiaal beschikbaar in zowel het engels als het Nederlands. Elke cursist ontvangt voorafgaande aan de cursus een eigen cursusboek. Dit cursusboek dient zowel als voorbereiding alsmede als naslagwerk. Tijdens de opleiding wordt er geoefend met echt oefenmateriaal welke beschikbaar wordt gesteld door Total safety First. hierbij kunt u denken aan verband pakketjes, oefen AED’s, poppen en een brandbak met blussers.

Total safety first bied de volgende opleidingen aan:

Z

Basis BHV

Z

Herhaling BHV

Z

Basis BHV met module kinderen

Z

Basis BHV met module OK

Z

Ploegleider BHV

Z

Hoofd BHV

Z

Coördinator BHV

Z

Omgaan met kleine blusmiddelen

Z

Ontruimingsoefening

Z

Beheer alarmcentrale/ brandmeldcentrale

Z

Reanimatie basis

Z

Reanimatie met behulp van AED

Z

Basis EHBO opleiding

Total Safety first maakt gebruik van de NIBHV richtlijnen en Certificering.

Alle opleidingen worden gecertificeerd en erkend door externe instanties zoals.

Nederlandse raad voor Reanimatie

American Heart Association

Het oranje kruis

Total Safety First

Total Safety First is gespecialiseerd in het leveren van producten en diensten binnen het domein brandveiligheid en Bedrijfshulpverlening (BHV)